Jedne z najskuteczniejszych kampanii społecznych naszych czasów przeprowadzone zostały w formie tzw. animowanych infografik. 

Połączenie ruchomego obrazu, głosu lektora i tła muzycznego to kombinacja, która sugestywnie działa na odbiorców i spełnia cele edukacyjne. Jednak w odróżnieniu od świata biznesu, osoby i instytucje zaangażowane w misyjną działalność społeczną nieczęsto dysponują środkami finansowymi na realizcję tej multimedialnej formy przekazu. Dlatego postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw.

Przykład animowanej infografiki:

Jako studio produkcji animacji komputerowej wspieramy bezpłatnie akcje i kampanie społeczne, poprzez produkcję animowanych infografik. Aby uzyskać ten rodzaj wsparcia należy spełnić kilka podstawowych warunków.

Warunki uzyskania wsparcia:

1. Przekazywana treść nie może mieć charakteru reklamującego produkt lub usługę. Musi stanowić za to wartość wysoce edukacyjną i przydatną społecznie.

2. Akcja lub kampania musi dotyczyć problemu ogólnie istotnego dla szerokiej grupy odbiorców (np.: smog, zagadnienia polityczne i ekonomiczne, kryptowaluty, choroby cywilizacyjne, etc).

3. Zamawiający zobowiązuje się do opracowania scenariusza (przy naszym wsparciu merytorycznym) i tekstu czytanego przez lektora. Przekaże także podstawowe materiały graficzne, jak logotyp firmy/fundacji.

4. Zamawiający przedstawi plan działań promocyjnych, dających przekonanie, że wyprodukowany materiał zostanie właściwie wyeksponowany. Niektóre z tych działań powinny uwzględniać promocję Studia Animacji Action Heroes i występować już na etapie produkcji. Ogólne założenia promocyjne zostaną zawarte w umowie o współpracy.

5. Plansza końcowa będzie informować o tym, że producentem jest Studio Animacji Action Heroes.

Efektem współpracy będzie stworzenie animowanej infografiki o długości 1-3 minut, która może być rozpowszechniana w dowolny sposób i będzie stanowić własność Zamawiającego.

Jak ubiegać się o wsparcie?

W celu zgłoszenia chęci udziału w naszym projekcie wsparcia prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego i przedstawienie założeń własnej kampanii.

Your name (required)

Email address (required)

Title

Message